(copy 2)

КЛЮЧОВІ ФАКТИ ПРО ФОНД

БЛАГОДІЙНІСТЬ І СТАТУТ ФОНДУ

Наш фонд та його статут визнаються контролюючими (районна адміністрація м. Дюссельдорф) та фінансовими органами.

Усі річні звіти приймаються відповідними установами без претензій. Отримання благодійних внесків документується бухгалтерією у формі прихідних квитанцій. Згідно статуту (що є основою для визнання органами влади) головний фокус діяльності фонду зосереджується на «сприянні розвитку відповідних вмінь та навичок у підприємців, що працюють у сфері ремісництва та роздрібної торгівлі, з метою покращення стану народного господарства певної країни». Таким чином діяльність фонду має за мету зменшити розрив між середньостатистичним доходом громадян такої країни у порівнянні із доходом у сусідніх країнах, наприклад, у Німеччині, а також до більшої диверсифікації економіки країни, якій фонд надає підтримку. Ця мета реалізовується у різних сферах та галузях, проте найвищим пріоритетом фонду є розвиток відповідних навиків у підприємців (малий та середній бізнес) для їх самоутвердження у конкурентному середовищі та їх орієнтуванні на отримання прибутку. І лише на перший погляд це звучить парадоксально: «благодійність на службі підприємництва, орієнтованого на отримання прибутку»

ПОХОДЖЕННЯ ЗАСОБІВ ФОНДУ

Активи фонду сформовані насамперед шляхом дарування частки фондодержателя у статутному капіталі ТзоВ «Шторх-Сірет Холдінг ГмбХ» , а також завдяки іншим додатковим внескам. Таким чином поточний річний бюджет фонду визначається головним чином розміром дивідендів, отриманих із переданих фонду часток капіталу. З вдячністю приймаємо благодійні внески від фізичних та юридичних осіб.

ІСТОРІЯ ФОНДУ

Фонд заснований у 2006 році. У наступні роки активи фонду зростали шляхом залучення додаткових благодійних внесків. До планів розвитку фонду входить серед іншого дарування подальших часток капіталу Шторх-Сірет Холдінг ГмбХ та залучення благодійних внесків.

(copy 4)

ЗАСНОВНИК І УПРАВЛІННЯ

HORST ROGUSCH, ЗАСНОВНИК

Горст(-Вернер) Рогуш народився 1948 року в м. Ганновер.

Мажоритарний учасник і голова Ради ТзоВ Шторх-Сірет Холдинг Ґмбг з юридичною адресою у м. Вупперталь. Налічуючи близько 1500 працівників і 27 виробничих та дистриб’юторських фірм по цілому світу, Група, принаймні на європейському рівні, є лідером у виробництві та збуті високоякісних малярних інструментів (www.storch-ciret.com).

Після закінчення класичної гімназії у Вупперталі , здобуття спеціальності «промислова комерція» на підприємстві «Форверк і Ко», а також здобуття вищої освіти за фахом «економіка», міжнародної аспірантської програми у Вищому інституті міжнародних студій в Женеві та подальшої викладацької роботи у проф. Вольфганга Штютцеля у Саарбрюкені він, будучи представником третього покоління, успадкував у 1976 році мажоритарні частки та комерційне керівництво на той час збиткового сімейного підприємства та головного офісу теперішньої холдингової групи, чий оборот з часу його приходу збільшився майже у 60 разів.

У жовтні 2006 року він заснував Фонд Горста Рогуша, головою якого він є.

Він - активний член Клубу Левів Вупперталь-Центр, а також консультант у різних організаціях.

Він цікавиться класичною музикою, дослідженням історичних взаємозв’язків і гольфом.

Екгард Керайн, КОМЕРЦІЙНИЙ ДИРЕКТОР 

Екгард Керайн народився 1951 року і є батьком трьох дорослих дітей.

Уже понад 25 років він, маючи власну справу, працює бізнес-консультантом, тренером і коучем.

Після здобуття спеціальностей «кухар» і «шеф-кухар» відвідував паралельно із професійною діяльність вечірню гімназію м. Вупперталь, після чого навчався у Боннському університеті за фахом «екотрофологія», після чого багато років працював менеджером у різних крупних німецьких та європейських концернах.

У 1992 році він заснував фірму «Керайн Бізнес-Консалтиинг», основними напрямками якої були на початку розробка концепції, планування та консультування АЗС та станцій відпочинку вздовж автомагістралей.

Будучи зобов’язаним своїй особистій меті постійного навчання, він у статусі самостійного підприємця регулярно інвестував кошти у вдосконалення своїх знань, відвідуючи різні семінари, зокрема у Центрі менеджменту у м. Санкт-Галлен, у др. Райнгарда Шпренгера, у Опікунському центрі раціоналізації німецької економіки та у Центрі правової підтримки методів бізнес-планування.

Додаткові навчальні курси підготовки медіаторів, коучів та конфлікт-коучів у Мюнхені, Іннсбруку і Цюріху.

Відтоді фокус його консалтингу спрямований на сімейні підприємства малого і середнього бізнесу для оптимізації там таких аспектів як успадкування підприємства, забезпечення стійкості та злагодженої командної роботи на підприємствах, а також для запуску постійних процесів вдосконалення їхньої діяльності.

З січня 2011 року він реалізує для Фонду Горста Рогуша семінарський проект для бізнесменів-початківців у Львові (Україна).

Сфери його інтересів – природничі науки, історія та психологія.

(copy 6)

5 ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ПЕРЕКОНАНЬ ЗАСНОВНИКА

КОНКУРЕНЦІЯ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ДЕМОКРАТІЇ

Фонд не проводить діяльності у країнах та регіонах, де не забезпечено цих базових рамкових умов.

В умовах надмірно ринково орієнтованої конкурентної економіки слід вживати, зокрема, запобіжних заходів для недопущення утворення монополій та картелів. Ознакою демократичної конкуренції є обрання шляхом індивідуального волевиявлення легітимного парламенту, який в змозі контролювати виконавчу владу та у випадку необхідності вживати заходів для її заміщення.

НЕДОПУЩЕННЯ КЛАНОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА КОРУПЦІЇ

Мета фонду може бути реалізована лише у такому політичному середовищі, де загрози для розвитку національної економіки є усвідомленими. Чим краще розвинутий сектор малого та середнього підприємництва та чим більша частка «середнього класу» у ВВП країни, тим легше уникнути розвитку кланової економіки та поширення корупції. На жаль, навіть серед підприємців часто відсутнє розуміння важливості реалізації даних принципів. Саме тому даний напрямок є надзвичайно важливим у діяльності фонду.

ЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ

Без некорумпованої правової системи у довготривалій перспективі не зможе успішно функціонувати жодна національна економіка, тому фонд підтримує всілякі заходи, спрямовані на розвиток непідкупної та професійної правової системи.

ПОКРАЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЧЕРЕЗ ОСВІТУ

Конкурентоспроможність на національному та міжнародному рівнях немислима без достатньої кількості (добре) освічених людей – як у сфері підприємництва, так і в інших сферах. Лише справді широка вибірка людей із належним рівнем освіти може забезпечити формування класу компетентних підприємців. Фонд підтримує освітні заходи, спрямовані на формування релевантних професійних якостей.

ЗБАЛАНСОВАНА “БІЛЬШ СПРАВЕДЛИВА» СИСТЕМА РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ

Занадто велика різниця у доходах на душу населення у (насамперед) країнах-сусідах, а також всередині однієї країни різним чином сприяє виникненню конфліктів (в т.ч. із застосуванням насильства) та проблем. Щоб цього уникнути, слід застосовувати метод збалансування. Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва є дієвим інструментом. Лише на перший погляд звучить парадоксально, що підприємництво, орієнтоване на отримання прибутку (зокрема мале та середнє підприємництво ) сприяє більш збалансованому розподілу доходів.

(copy 8)

СТІЙКЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

ЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ „ПІДПРИЄМНИЦТВО (ENTREPRENEURSHIP)

З-поміж названих передумов «підприємництво» є найважливішою силою для розвитку недостатньо успішних економічних систем.

Для індивідуальних передумов успішного малого і середнього підприємництва, незалежно чи йдеться про ремісничу, роздрібно торгівельну чи іншу сферу послуг, завжди важливі певні динамічні та енергійні якості.

Поряд з надважливою якістю «самовідповідальності» слід прививати також здатність «реалістичної оцінки особистих якостей та умов ринку».

ЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ „СТІЙКІСТЬ“ (SUSTAINABLE)

Це пов’язане здебільшого із «охороною довкілля» поняття має чимале значення і в контексті «підприємництва».

Фонд не бажає підтримувати «підприємців-одноденок», а зосереджується на тому, щоб передати людям, які відчувають у собі підприємницьке покликання, найважливіші передумови того, що певна бізнес-ідея може мати довгостроковий успіх. Для цього служать насамперед «здатність до самоаналізу» і «самовідповідальність».

ФОНД – ЯК ВЗІРЕЦЬ ТА СУБ’ЄКТ ПЕРЕДАЧІ НОУ-ХАУ

Фінансові засоби як і в житті завжди обмежені. Це стосується і Фонду Горста Рогуша. Тому він сам займається «стійким підприємництвом», концентруючись спершу на планах в окремому великому місті у країні, гідній підтримки, а саме у Львові. Тут уже створено дієву стійку інфраструктуру, що дозволяє уникнути ризику недостатнього фокусування – частої причини підприємницьких невдач.

ІНШІ ПЕРЕДУМОВИ «СТІЙКОГО» УСПІХУ

Сюди відносяться пропозиції Фонду: семінари, воркшопи, коучинг (менторинг, патронат) на тему підприємництва для потенційних молодих людей, але й також підтримка якісної підготовки представників ремісничих та комерційних професій у середовищі, де існує дієва правова система, яка ставить собі завдання подолати корупцію та кланову економіку.

ДОВГОСТРОКОВІ ЦІЛІ

Бажаними є синергії з іншими організаціями, які переслідують ідентичні чи схожі цілі. У Львові в майбутньому має бути забезпечена робота місцевих керівників семінарів, які будуть викладати розроблену Фондом тематику семінарів.

HORST
ROGUSCH
STIFTUNG.

c/o Storch-Ciret Holding GmbH
Platz der Republik 6-8
D-42107 Wuppertal

Tel.: +49 202 49 20 161 
Mobil DE: +49 171 354 80 5
Mobil UA: +380 95 5863364

info@horst-rogusch-stiftung.de

 

Diese Webseite verwendet Cookies, um bestimmte Funktionen zu ermöglichen und das Angebot zu verbessern. Indem Sie hier fortfahren, stimmen Sie der Nutzung von Cookies zu.
Mehr Informationen
Einverstanden